Průmyslové šicí stroje a textilní technika
CZE  ENG  PLŽehlící technika,Fiskars,Mundial
CZK  EUR  PLN 

Obchodní podmínky


Aktuality
Stolek pro rozšíření šicí plochy k overlocku Elna 264. Rozšiřte si svoji šicí plochu o 205 x 270 mm.
Doprodej látek Bellus -16 druhů, šíře 155 cm, 100% bavlna.
Nabízíme standardní nitě od šití a vyšívání na domácích strojích, až po speciální nitě na šití koberců či k uzavířání pytlů na speciálních strojích.
Elna
Siruba

Texcentrum spol s r.o.

se sídlem Srázná 20, 586 01 Jihlava

identifikační číslo: 42634334

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4867


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nabídku a prodej veškerých movitých věcí (dále jen „zboží“) v internetovém obchodě společnosti Texcentrum, s.r.o., jakož i na právní vztahy, které s nabídkou a prodejem zboží souvisí. Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o prodávajícím, je jím společnost Texcentrum spol. s r.o., se sídlem Srázná 156/20, Jihlava, identifikační číslo: 42634334, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4867.Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě společnosti Texcentrum spol. s.r.o. zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti. Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebním zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES rozumí všechny hmotné movité předměty, s výjimkou zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření, vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství, a elektrické energie.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Za závaznou on-line objednávku zboží se považuje odeslání vyplněného on-line formuláře na internetových stránkách internetového obchodu www.texcentrum.com v nákupním košíku; objednávka je v takovém případě odeslána kliknutím na tlačítko „ OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY “.
 • V objednávce musí být uvedeny alespoň tyto údaje: jméno a příjmení kupujícího, bydliště kupujícího, telefonní spojení na kupujícího a e-mailová adresa kupujícího. Podrobný postup vytváření objednávky je nastaven na internetových stránkách internetového obchodu www.texcentrum.com
 • Za účelem usnadnění dalších objednávek je kupující oprávněn zaregistrovat se do databáze zákazníků prodávajícího. Po provedení této registrace bude kupujícímu zřízen zákaznický účet, do kterého se kupující bude moci kdykoliv přihlásit na internetových stránkách internetového obchodu www.texcentrum.com pomocí uživatelského jména a hesla.
 • Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s ním souhlasí.
 • Odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů kupujícího a jeho nákupech.
 • Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování zašle prodávající kupujícímu e-mailem potvrzení o jejím přijetí s rekapitulací objednávky. V případě, že prodávající nezašle kupujícímu mail s informací, že některá z položek z rekapitulace objednávky není dostupná ve lhůtě 2 pracovních dnů od jejího odeslání, platí, že návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy přijal. Pokud se kupující rozhodne akceptovat úpravu rozsahu objednávky uvedenou v mailu prodávajícího, potvrdí tuto skutečnost mailem prodávajícímu.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku, kdy kupující obdrží potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky v plném rozsahu nebo kupující potvrdí prodávajícímu upravenou objednávku v souladu s ustanovením předcházejícího odstavce.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.

 PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží na kupujícím uvedenou adresu nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Spolu se zbožím je prodávající povinen dodat kupujícímu též doklad o prodeji (daňový doklad nebo prodejku a dodací list).
 • Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo budou prodávajícímu sdělena během registrace, jsou prodávajícím považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.), a to pouze v nezbytném rozsahu.
 • Prodávající je povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze zákazníků, pokud o to kupující písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu. S cenou zboží je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím odesláním.
 • Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do jedné hodiny po jejím odeslání, a to zasláním e-mailové zprávy na adresu
  info@texcentrum.com, ve které musí být uvedeno číslo objednávky, které se storno týká; v předmětu této e-mailové zprávy musí být uvedeno slovo „STORNO“. Pokud kupující objednávku ve lhůtě 1 hodin řádně stornoval, avšak již zaplatil cenu objednaného zboží, bude mu zaplacená kupní cena vrácena tak, že do 5 pracovních dnů bude odeslána bezhotovostním převodem (dle přání kupujícího). Pokud kupující stornuje objednávku později než ve shora uvedené lhůtě 1 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno, pouze pokud se na tom s kupujícím výslovně dohodne.
 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je spotřebitel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; prodávající v takovém případě vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal, a to buď stejným způsobem, kterým spotřebitel uhradil kupní cenu, nebo jiným způsobem, se kterým spotřebitel bude souhlasit, za podmínky, že tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel při objednání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí spotřebiteli též náklady spojené s vrácením zboží s výjimkou případů, kdy zboží nemůže být prodávajícímu vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  http://www.coi.cz

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Kupující může uhradit kupní cenu zboží některým z níže uvedených způsobů:
  1. dobírkou (platba v hotovost nebo kartou) - při převzetí zboží, pokud si zboží necháte doručit přepravní službou (PPL, DPD, Česká Pošta nebo Zásilkovna)
  2. bankovním převodem - po připsání částky na bankovní účet společnosti Texcentrum, s.r.o. odešle prodávající objednané zboží kupujícímu nejpozději následující pracovní den přepravní službou (PPL, DPD, Česká Pošta nebo Zásilkovna).
  3. platbou online (ComGate) - po připsání částky odešle prodávající objednané zboží kupujícímu nejpozději následující pracovní den přepravní službou (PPL, DPD, Česká Pošta nebo Zásilkovna).
 • Částka poštovného a balného, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit spolu s kupní cenou objednaného zboží, je kupujícímu sdělena vždy před odesláním objednávky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.     Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve   smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

3.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení
  Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen „zboží“) zakoupené v prodejnách nebo v internetovém obchodě společnosti Texcentrum, s.r.o., kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o prodávajícím, je jím společnost Texcentrum spol. s r.o., se sídlem Srázná 156/20, 586 01 Jihlava, IČO:42634334, DIČ: CZ42634334, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4867. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačním řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě společnosti Texcentrum spol. s.r.o. zboží s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti.
  Spotřebitelem se pro účely tohoto reklamačním řádu rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebním zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES rozumí všechny hmotné movité předměty, s výjimkou zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření, vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství, a elektrické energie.
  Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění  práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

2.    Práva kupujícího z vadného plnění v případě prodeje zboží

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to:

-     -      že zboží při převzetí má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím či výrobcem,
-        že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-        že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-        že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
-        že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Projeví-li se vada zboží dle odst. 2.1. v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.3. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v odst. 2.1., nebo vyskytne-li se u spotřebního zboží vada v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží bez vad, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

2.4. Pokud v případech dle odst. 2.3. kupující od smlouvy neodstoupí, ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.5. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, jedná se o dobu, na kterou prodávající poskytuje záruku za jakost, a ustanovení tohoto článku se na takové zboží použijí pouze v rozsahu odpovědnosti prodávajícího za jakost zboží při převzetí kupujícím dle odst. 2.1.; v případě jiných vad, než na které se vztahuje odpovědnost prodávajícího za jakost zboží při převzetí kupujícím dle odst. 2.1., má kupující práva ze záruky za jakost dle čl. 3.

2.6. Právo z vadného plnění dle odst. 2.3. kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu zboží sám způsobil.

2.7. V případě prodeje spotřebního zboží nemá kupující práva z vadného plnění dle odst. 2.3. dále
a)    u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b)    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
c)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
d)    vyplývá-li to z povahy zboží.

2.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

2.9. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

2.10. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající v tomto potvrzení uvede své jméno, sídlo, identifikační číslo (IČO), jakož i další náležitosti stanovené § 2166  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Práva kupujícího ze záruky za jakost v případě prodeje zboží

3.1. Pokud prodávající prohlásí nebo s kupujícím sjedná, že na zboží poskytuje záruku, zavazuje se tím, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

3.2. Prohlášení o poskytnutí záruky může být učiněno např. v záručním listě, v návodu ke zboží či v dokladu o zakoupení zboží.

3.3. Za vadu zboží krytou zárukou se považuje stav, kdy zboží přestane být způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo kdy ztratí obvyklé vlastnosti.

3.4. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujedná-li však prodávající s kupujícím jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost toto ujednání.

3.5. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.

3.6. Vyskytne-li se u zboží během záruční doby vada krytá zárukou, má kupující právo požadovat opravu zboží, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad nebo může odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu.  

3.7. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6., způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3.8. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6. dále
a)    pokud kupující vadu zboží sám způsobil,
b)    u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
c)    na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
d)    u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
e)    vyplývá-li to z povahy zboží.

3.9. Vadu, na kterou se vztahuje záruka, musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

3.10. Plnění, kterého lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění dle čl. 2, se kupující nemůže domáhat na základě práva ze záruky za jakost.

 1. Uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost
  4.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle čl. 2 nebo práva ze záruky za jakost dle čl. 3 (dále jen „reklamace“), pouze pokud prodávajícímu prokáže, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to včetně data a přibližného času koupě (např. předložením originálního dokladu o zaplacení zboží, potvrzení dle odst. 2.10.,záručního listu, pokud je potvrzen prodávajícím, či jiným hodnověrným způsobem). Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a kontaktní údaje.

  4.2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v místě nákupu zboží, a pokud se jednalo o nákup přes internet tak v sídle společnosti na adrese poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9. Je-li však v potvrzení podle odst. 2.10. nebo v prohlášení či ujednání o poskytnutí záruky dle odst. 3.1 uvedena jiná osoba určená k provedení opravy, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

  4.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést, jaké právo z vadného plnění či právo ze záruky za jakost uplatňuje, tedy jaký požaduje způsob vyřízení reklamace.

  4.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí
  a)    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  b)    použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  c)    nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d)    prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

  4.5. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

  4.6. V případě uplatnění reklamace je prodávající povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

  4.7. Uplatnil-li kupující reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující má v takovém případě právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace za podmínek stanovených § 1924  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  5. Lhůty pro vyřízení reklamace

  5.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v takovém případě vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

  5.2. V ostatních případech je prodávající povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě sjednané s kupujícím, jinak ve lhůtě přiměřené podle druhu zboží či služby a povahy vady.

  5.3. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vyřízení reklamace informovat kupujícího o skutečnosti, že jeho reklamace byla po odborném posouzení tvrzené vady vyřízena, pouze pokud se jedná o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem. V ostatních případech je plně na kupujícím, aby se u prodávajícího po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace sám informoval, zda a jak byla jeho reklamace vyřízena.

  6. Vyzvednutí zboží po provedení opravy nebo po dodání nového zboží bez vad
  6.1. Byla-li reklamace vyřízena opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vad a kupující si nevyzvedne opravené nebo nově dodané zboží bez zbytečného odkladu poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, může je prodávající na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí kupujícího o zamýšleném prodeji takového zboží a stanoví mu náhradní lhůtu k jeho převzetí, která nesmí být kratší než tři měsíce.

  6.2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha zboží, nehlásí-li se kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu přiměřenou jeho povaze, může prodávající zboží na jeho účet prodat i bez vyrozumění dle odst. 6.1.

7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Srázná 20, 586 01 Jihlava, adresa elektronické pošty info@texcentrum.com, telefon 567 321 124.

 

V Jihlavě dne 21. 2. 2023


design


šicí stroj, šicí stroje, domácí šicí stroje, vyšívací stroje, použité šicí stroje, náhradní díly, šicí stroje Siruba, Juki, Brother, Janome, Singer, SWF Battistella, Comel, Sun Star, stříhací technika, žehlící technika, Fiskars, Mundial

2003-2024 TEXCENTRUM, spol. s.r.o.     Všechna práva vyhrazena